Severočeská galerie výtvarného umění představuje výstavu Nazí. Přirozeně

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahájila hlavní výstavu své letošní letní výstavní sezóny – Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally. Soubor téměř 100 obrazů představí návštěvníkům vývoj zpodobení nahého lidského těla – ženského, ale i mužského – v jeho naturální, přirozené formě a v přirozeném prostředí, a to různými druhy výtvarného umění – kresbou, grafikou, malbou, plastikou i fotografií.

Výstavy specializované výhradně na prezentaci děl zachycujících nahé lidské tělo nejsou ničím novým a nemohou proto být ani zásadně objevnými. V případě souboru vytvořeného pro hlavní výstavu letošní letní sezony v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích však nejde o jakousi ledabylou mozaiku zachycující lidské tělo v různorodých dílech akademických, ateliérových či symbolických, ale o snahu zachytit proměnu zpodobení nahého lidského těla v přirozeném prostředí od senzitivního realismu konce 19. století až po naturalismus, hyperrealismus či grotesku naší současnosti.

Výstava představí díla předních i méně známých českých výtvarných umělců, mj. Gustava Klimta, Jan Preislera, Václava Brožíka, Bohumila Kubišty či Emila Filly. Pečlivě vybraný soubor uměleckých děl pochází nejen ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ale také ze sbírek řady významných českých galerií (mj. Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, GASK – Galerie Středočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary ad.), ze sbírek soukromých sběratelů i z majetku současných výtvarných umělců.

Výstava může přispět k širší společenské diskusi, protože určitá syrovost, autenticita a přirozenost zachycovaného a ztvárněného může být v rozporu s momentálními obecně přijímanými kánony „krásy“. Především mladá generace, nejvíce ohrožená negativním vlivem umělé reality a ovlivněná snahou po dokonalém vzhledu, postavě či podobě, bude jednou z významných cílových skupin projektu,“ dodala k výstavě ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Dana Veselská.

K výstavě vychází reprezentativní katalog, jehož vydání podpořili VoZP ČR a České přístavy, a. s.

Hlavní výstavní budova, Michalská 29/7, Litoměřice, otevírací doba: Po–Ne 10–18 hod.

foto Ondřej Polák