Galerie Fasáda zrcadlí štěstí ve tvářích 14 osobností

Galerie Fasáda, tedy outdoorový výstavní prostor domu SmetanaQ, otevírá výstavu Zrcadlit štěstí. Autorem kolekce fascinujících velkoformátových portrétů je filmař a umělec Jakub Jahn, který se intenzivně zajímá o pozitivní psychologii a snaží se výzkum této mladé vědecké disciplíny tvůrčím způsobem překládat do svých děl. Jako umělecké dílo přitom vnímá každého člověka. Do okenních torz galerie Fasáda rozmístil 14 veřejně známých nebo jemu blízkých tváří zachycených v okamžiku, kdy lidé prožívali silné emoce při sledování pozitivních videí. Výstavu otevřela vernisáž 20. července, zrcadlit štěstí v prožitcích kolemjdoucích diváků nechá Jakub Jahn až do 20. února příštího roku.

Jakub Jahn propojuje výtvarné instalace, dokumentární snímky a konceptuální projekty s pozitivní psychologií. Inspiraci našel mimo jiné u nizozemského historika a novináře Rutgera Bregmana, který v knize Lidstvo: Dějiny naděje vyzdvihuje laskavost a spolupráci. Také Jakub Jahn věří, že je třeba vnášet dobro a štěstí do veřejného prostoru, navzdory všudypřítomných negativním zprávám. Důležitou součástí jeho projektů je spoluúčast diváků. Lidi vnímá jako umělecká díla – každý je totiž originál. Tyto principy využil Jahn už v kampani za zastavení pokusů na zvířatech, kterou vytvořil pro neziskovou organizaci Svoboda zvířat. Filmový materiál z laboratoří promítl vybraným osobnostem a video sestříhal ze záběrů na jejich autentické reakce. Kampaň zprostředkovávající utrpení zvířat skrze emoce účinkujících se stala virální a projekt převzaly i další země.

S fenoménem emočního zrcadlení pracuje Jakub Jahn i na výstavě Zrcadlit štěstí, ovšem se zapojením pozitivní psychologie. Navazuje na neurofyziologa Giacoma Rizzolattiho a jeho objev zrcadlových neuronů, které reagují na pohyby, řeč těla, mimiku a emoce druhých. „Výstava je o úžasné vlastnosti nás všech – o schopnosti vcítit se do druhých, o skutečnosti, že když pozorujeme někoho, kdo zažívá štěstí nebo radost, tak sami štěstí nebo radost zažíváme,“ říká Jakub Jahn. Oslovil 14 osobností reprezentující široké spektrum společnosti. Vedle známých tváří, jako je konceptuální umělec Jiří Kovanda, MMA zápasník Jiří Procházka nebo múza oděvních designérů Olo Křížová, se objevují tváře prodejce Nového prostoru a také blízkých, včetně jeho manželky. Všem účastníkům projektu Jahn promítnul stejné video, které vzniklo sestřihem videí stažených z YouTube. Šlo o autentické situace, kdy se k sobě lidé zachovali hezky nebo si projevili laskavost. Zároveň reakce diváků snímal pomocí kamery umístěné za polopropustným zrcadlem. Vznikla kolekce fascinujících velkoformátových fotografií zrcadlících štěstí, soucit či radost.


Silné emoce z výstavy Zrcadlit štěstí se mohou až do 20. února 2024 přenést i na kolemjdoucí v Divadelní ulici, kde galerii Fasáda slouží okenní torza domu SmetanaQ. Emoční zrcadlení je přitom podle autorů výstavy podnětem k hlubšímu zamyšlení: Jak může tento fenomén ovlivnit naše každodenní prožívání? A jak se naše povahové vlastnosti podílejí na vytváření podoby okolního světa?

Výstava s názvem Zrcadlit štěstí přináší kolekci fascinujících fotografií zachycující okamžiky, kdy lidé prožívají silné emoce při sledování pozitivních videí. Díky objevu neurofyziologa Giacoma Rizzolattiho se dozvídáme o existenci zrcadlových neuronů, které úžasným způsobem reagují na pohyby, řeč těla, mimiku a emoce druhých. Emoční zrcadlení tedy přináší emocionální prožitky pouhým pozorováním. Co se skrývá za tímto fenoménem a jak může ovlivnit naši vlastní projekci? Snažíme se katalyzovat své vnímání a vyvolat tím pozitivní reakce svého okolí? Další výstava galerie Fasáda, volně navazující na výstavu Zrcadlení, se snaží nejen vyvolat pozitivní emoce, ale také vede kolemjdoucího diváka k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak se jeho povahové vlastnosti promítají do okolního světa.