Asociace profesionálních fotografů: MAGIE MÍSTA

Nekonečně dlouhý dialog, nejhlubší zákoutí naší mysli ani popsané stohy papíru by nedokázaly najít přesnou odpověď na definici slova „místo“. Prostor, dimenze, scenérie nebo zákoutí? Domov, prostředí, teritorium nebo výplod fantazie? Nelze určit nejvhodnější souznačnost, avšak všechna mají v rámci umění jednoho společného jmenovatele, a tím je jejich magie. Nikoliv ve smyslu šarlatánství, ale osobité atmosféry, charakteru a tajemnosti, kterou s sebou nesou a kterou vyzařují. Má ovšem každé místo svou magii? Jistě, pokud si najde svého pozorovatele a tím je ve své podstatě každý z nás. Vnímáme svět kolem sebe, na základě svých názorů a zku­šeností si vytváříme systém hodnot. Rovněž máme každý svá vlastní místa, která nás ovlivnila nebo ovlivňují či jsou pro nás jinak důležitá, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu. Avšak rozhodujícím faktorem pro definici, význam a možná i pro samotnou existenci místa je ryze subjektivní pohled jedince, jeho všímavost, pocit a prožitek.

Autoři a tvůrci zachytili mnohotvárnost tohoto tématu jako vlastní vhled do soukromých sfér uvažování. Představili tak místo formou osobních výpovědí a prožitků pod vlivem jedinečné atmosféry daného prostředí. Magické místo je projektem definováno jako prostor bez konkrétního člověka nebo bytosti. Pokud se ovšem v obraze nachází, zastává roli pouze doplňující, symbolickou, fungující jako odkaz. Díla potlačují prvotní popisnost a vyzdvihují atmosféru, magičnost, tajemnost, příběhovou linii a možnost hlubšího zkoumání kontextu skrytých významů a obrazové četby za hranou vizuální podoby. Určitý prostor, ať už si ho vyložíme jakkoliv, je prezentován v mnoha koncepcích fotografických žánrů, čímž se stává jedinečným nejen pro široké spektrum autorů interpretujících realitu, ale i pro diváky samotné.


Výstavou prostupují tři různé přístupy k tématu v závislosti na konkrétní roli autora. V tom prvním tvůrce figuruje jako svědek atmosféry, již nalézá v určitém prostředí a následně zvěčňuje v obraze. Jeho citlivé oko reaguje intuicí na záblesk energie spojené s místem známým, ale i zcela cizím ve spontánním sledu událostí. V druhém se autor stává součástí a spolutvůrcem, k dokreslení atmosféry využívá vlastní invence a reflektuje tak prostředí skrze vzájemnou korespondenci s ním. Třetí přístup nechává autora vyniknout jako samotného tvůrce místa a atmosféry prostředí skrze své vlastní myšlenky a představy. Vytváří tak nové, osobní a zcela neznámé pro­středí formou imaginace, která může být produktem náhlé ideové vzpruhy, dílem inspirujícím se prožitky a vzpomínkami z minulosti, případně snahou o vytvoření vlastního ideálu prostoru fantazií. Společné však mají jedno, a to je vztah a cit vázaný na konkrétní, ať už reálné, nebo smyšlené místo s čistě osobním a upřímným přístupem.

Kurátoři výstavy: MgA. Petr Štěpán, Vladimír Kysela, QEP

Asociace profesionálních fotografů české republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má přes 100 stálých a 7 čestných členů.

Výstava se koná od 4.1.2023 do 28.1.2023 v Galerii 1 Štěpánská 47, Praha 1.

Foto: Livio Zanotto