Výstava Vladimír Suchánek – Krásná neznámá v Galerii 1

Výstava nazvaná Vladimír Suchánek – Krásná neznámá, stejně jako nedávno uvedený dokumentární film, prezentuje stěžejní část jeho tvorby. Barevné litografie z let 1983 až 2019 přenášejí diváka do světa fantazie a iluze, světa ovládaného zvláštní nostalgií, ve kterém si umělec pohrává s metaforou a symbolem. Typickým námětem jeho obrazů je ženská figura, chápaná jako symbol bytosti zranitelné a křehké, současně však i silné a plné emocí. Tyto elegantní a tajuplné postavy se zpravidla pohybují kdesi na hraně snu a skutečnosti. Pocit vytržení z prostoru a času podtrhují záměrně použité atributy – masky, vějíře, škrabošky nebo ulity, stáčející se do nekonečných fantastických spirál.

Kromě barevných litografií je zde poprvé vystaveno i devět neznámých akrylových obrazů z 90. let
minulého století.

Vladimír Suchánek byl především grafik, grafiku ale nikdy nechápal jako to, co se dnes v době počítačů za grafiku považuje. Pro něj to bylo staré řemeslo, které pomocí různých technik sloužilo k zpřístupnění uměleckých děl širšímu publiku. Základem bylo umět kreslit a zvládnout techniku. Jeho doménou byla barevná litografie. Náročný tisk z těžké kamenné desky, který Suchánek obohatil o nové a dosud nevídané výrazové možnosti mu přinesl neoficiální titul „kníže české litografie“.

Jen pro zajímavost – všechny slavné Muchovy plakáty vznikly stejnou technikou.

Vladimír Suchánek (12. 2. 1933 – 25. 1. 2021) byl členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku, tvůrce exlibris a poštovních známek, čestný člen Spolku sběratelů a přátel exlibris, člen Palety Vlasti, čestný občan Nového Města na Metují, čestný občan Mariánských Lázní. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti umění. Za svůj život uspořádal 174 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou grafickou tvorbu získal celkem 29 významných cen. 

Patřil k nejvýznamnějším českým výtvarným umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris.

„Říká se, že litografický kámen má duši, proto se mu celý život učím porozumět. Když se v kresbě na jeho ozrněné ploše setká sen s obrazem vnějšího světa, pak se s vášní a zároveň s pokorou vydávám na cestu, na jejímž konci se zrodí nový grafický list.“

Vladimír Suchánek

Výstava k nedožitým devadesátinám autora: Vladimír Suchánek – Krásná neznámá.

Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1. Výstava se koná od 1. do 25. března 2023.

Otevřeno úterý až pátek 10 – 12 / 13 – 18, sobota 10 – 14, vstup volný. Výstava se koná pod záštitou Mgr. Terezie Radoměřské, starostky Městské části Praha 1.