Významná obměna výstavy Zbožní zítřka v Severočeské galerii

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích významně obměnila výstavní soubor své hlavní výstavy letní výstavní sezony – Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění. Výstavní projekt, který galerie připravila ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, a který se u laické i odborné veřejnosti setkává s mimořádným zájmem, tak vstupuje do své druhé poloviny trvání a návštěvníkům odprezentuje již na 250 uměleckých děl. 

Výstavou Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění představuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích originální a mimořádně přitažlivé téma – výtvarnou tvorbu školených i neškolených tvůrců tohoto i minulého století, kteří byli do určité míry či výhradně ovlivněni „napojením“ – určitou formou mimosmyslového vnímání. Kromě výjimečných sbírkových fondů Severočeské galerie a Moravské galerie v Brně se na výstavě svými zápůjčkami podílí dalších 14 paměťových institucí z celé republiky a několik soukromých sběratelů.

V první polovině svého trvání odprezentovala výstava, zahájená 28. 6. 2023, na 130 obrazů, kreseb a grafik. „S ohledem na citlivost vystavených kreseb však bylo v průběhu výstavy nutné některé autorské konvoluty obměnit, aby v žádném případě nedošlo k poškození těchto vzácných exponátů,“ vysvětlila plánovanou obměnu vystaveného souboru ředitelka Severočeské galerie a zároveň autorka výstavy, Dana Veselská.


Ve druhé polovině trvání výstavy tak mohou návštěvníci shlédnout nově vystavená díla Hildy Kotányi Pollak, Karla Kožíška, Jana Konůpka, Cecilie Markové, Anny Hackelové, Františka Jaroslava Pecky, Anny Zemánkové, Karla Malicha, Dalibora Chatrného či Jana Švankmajera. Obměna prezentovaného souboru nezasahuje do koncepce výstavy, která tak stále představuje díla tvůrců ve 4 prezentačních celcích – tvorbu významných mystiků a autorů ovlivněných teosofickými či antroposofickými myšlenkami, kresby medijní prezentující díla tvůrců soustředěných na své vnitřní vize a kresby automatické, vznikající intuitivně ve stavu uvolněné mysli či naopak intenzivního napětí jako záznamy aktuálního duševního i fyzického rozpoložení, pocitů, emocí či nálad svých tvůrců.

Výstava Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění je návštěvníkům přístupná v hlavní výstavní budově Severočeské galerie výtvarného umění v Michalské ulici v Litoměřicích až do 24. 9. 2023.

Foto: Marek Ondráček