Ewa Nemoudry – THEATRUM MUNDI V NÁS

Ewa Nemoudry je akademická architektka a malířka. Narodila se v roce 1957 v polské Poznani, mládí prožila v Krakově. Od roku 1979 bydlí s rodinou v Praze, citově je ovlivněna francouzskou kulturou. Studovala scénické výtvarnictví, interiér a architekturu v ateliéru světoznámého scénografa prof. Josefa Svobody na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Nejpodstatnější složku jejích tvůrčích aktivit tvoří obrazy a grafické listy, ale také ilustrace a oděvní kreace.

V neohraničeném spektru umění se pohybuje zcela svobodně a bez zábran, vybavena vzácnou kombinací plachosti i společenského a intelektuálního šarmu. Duší obrazů jsou barevné tonality i kontrapunktní akordy modré, zelené, žluté lomené červené barvy. Námětem obrazových příběhů tvorby Ewy Nemoudry jsou vesměs reflexe vlastního života a volné transformace vzpomínek na osobní zážitky. Řemeslnicky vypracované obrazy, technika vrstvení, lazury, tři zásadní věci tvořící obraz, kompozici, barevnost a příběh. Od kresby, akvarelu, kvaše a koláže a jejich vzájemných kombinací dospívá autorka k častějšímu využití akrylových barev a olejomalby.

Propojení s divadlem ve smyslu theatra mundi je snad nejvýstižnější charakteristikou celkové autorčiny tvorby. Ewa Nemoudry se pravidelně účastní aukčních Salonů výtvarníků, její obrazy se nacházejí v soukromých sbírkách po celém světě. Autorka v současnosti žije a tvoří v Praze.

Galerie PRE, výstava potrvá od 2. března do 14. dubna 2022.

Foto: Livio Zanotto