Národní galerie Praha – Opening 2022

Národní galerie Praha velkolepě zahájila podzimní sezónu slavnostním otevřením tří výstav, které proběhlo 22. září ve Veletržním paláci. Výstava V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce umístěná v 1. patře představí portréty a autoportréty moderních umělců, kteří jsou zachyceni jako kuřáci cigaret, milovníci doutníků a dýmek. Na pozadí dobové kultury ukáže, jak tento typ zobrazení dokládal proměnu tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Ve 3. patře uvede NGP ve spolupráci s Fotograf Festivalem jeho doposud největší výstavní projekt s názvem Nikdo sem nepatří víc než vy, který sleduje umělecké tendence zpochybňující nacionalistické narativy i jejich utváření a manipulaci pro kulturní a politické účely. Mezanin a Malou dvoranu zaplní práce laureátů a laureátek 33. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022, kterými jsou Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Radakulan, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek.

V KROUŽCÍCH DÝMU: PORTRÉT MODERNÍHO UMĚLCE

Bohumil Kubišta, Kuřák (Autoportrét), 1910

Co vedlo na přelomu 19. a 20. století malíře Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Františka Kupku, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se s kuřáckými atributy? Výstava V kroužcích dýmu představuje příběh kouře v podobiznách českých a evropských umělců od baroka po meziválečné umění. Zaměřuje se především na přelom 19. a 20. století i na období avantgard, ve kterých bylo utváření identity moderního tvůrce živou otázkou.

Na pozadí tehdejších názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních, výstava dokládá, jak se moderní umělec svým kuřáckým gestem vyhraňoval proti stávajícím společenským pravidlům. Cigareta byla symbolem bohémského života, dandyovské rafinovanosti, dekadentní neurastenie i umělecké revolty. Kouření vyvolávalo stav přemýšlení a snění, symbolizovalo obrat umělce do světa snů a představ.

Na výstavě je zastoupeno kolem dvou set děl, vedle soch, obrazů, grafik a kreseb také fotografie a užité umění. Exponáty ze sbírek Národní galerie Praha, včetně autorů jako Pablo Picasso či Edgar Degas doplňují zápůjčky z českých sbírkových institucí a soukromých sbírek i významné zápůjčky ze zahraničí, například z Musée d’Orsay v Paříži, Munch Musea v Oslu a dalších. Návštěvníci tak spatří díla Édouarda Maneta, Pierra Bonnarda či Edvarda Muncha, která jsou zčásti v České republice k vidění vůbec poprvé.

Výstava V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce se koná v 1. patře Veletržního paláce od 23. září do 8. ledna 2023 a její kurátorkou je Petra Kolářová. Doprovodí ji série přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o umělecké bohémě, o ženách v kavárně, či o motivu kouře, mlhy a páry ve vizuálním umění. K výstavě vychází stručný průvodce i obsáhlý obrazový katalog v české a anglické verzi.

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2022

Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své partnerství a v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chișa, představí laureáty a laureátky 33. ročníku nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro autory a autorky do 35 let.

Společný portrtét laureátů a laureátek CJCH 2022

Letošními oceněnými jsou Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Radakulan, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Mezinárodní porota ve složení Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog) vybírala z celkem 80 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na české scéně současného výtvarného umění. Výsledný výběr reprezentuje širokou škálu médií i obsahových přístupů, ve kterých se objevují témata lidského působení na planetu, ale také na sebe navzájem v rámci společenských či rodinných struktur, a otázky ohledně nuancí fyzických a virtuálních těl, genderu a vztahů, do kterých se dostávají.

Společně s výstavou laureátů a laureátek mají návštěvníci možnost vidět také speciální prostorovou instalaci zdánlivě levitující ve vzduchu na úrovni Mezaninu a ochozu 1. patra Veletržního paláce. Na lanové konstrukci jsou umístěny umělecké příspěvky ve formě tisků na textilu, kterými se na výzvu kurátorského týmu rozhodlo zareagovat dalších celkem 52 umělkyň a umělců z řad přihlášených do stávajícího ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Již tradičně bude společně s přehlídkou CJCH zahájena také výstava Konečnost našich písní proti nekonečnosti času a prostoru zahraničního hosta, kterým je letos thajský multimediální umělec Korakrit Arunanondchai. Jeho imerzivní instalace již zná publikum významných světových institucí a přehlídek, jako jsou MoMA v New Yorku, Secession Vienna ve Vídni nebo Berlínské bienále.

Výstava bude probíhat v Malé dvoraně a Mezaninu Veletržního paláce od 23. září do
8. ledna 2023.

FOTOGRAF FESTIVAL: NIKDO SEM NEPATŘÍ VÍC NEŽ VY

Kdo sem patří? Zdánlivě jednoduchá otázka se zdá být součástí řady současných kulturních debat, tvorby politik a sociálních opatření. Otázka náležitosti a sounáležitosti se dokonce stává hrozbou pro ty, kteří nezapadají do homogenní vize národa, kterou prosazuje stále více zastánců krajní pravice a populismu. Ústřední výstava Fotograf Festivalu Nikdo sem nepatří víc než vy proto představí umělecké strategie, které si uvědomují tento útok na občanská práva a svobody a chápou jej jako symptom posunu od demokratického uspořádání k autoritářskému.

Fotograf Festival: Nikdo sem nepatří víc než vy

Výstava vychází z teorie chronopolitiky, na jejímž základě zpochybňuje politické tendence vytyčující souvislou linii od nedotčené minulosti k idealizované budoucnosti, kterou je třeba bránit před údajnými hrozbami rozmanitosti, genderové citlivosti a posílením postavení marginalizovaných skupin. Prezentovaná díla převážně středoevropských umělců a umělkyň zdůrazňují historickou podmíněnost současných represivních tendencí a rozvíjejí možné formy odporu skrze umělecké prostředky. Vystavujícími umělci a umělkyněmi jsou Norman Behrendt, Eiko Grimberg, Barbara Gryka & Filip Kijowski, Szabolcs Kisspál, Dori Lazar, Rafal Milach, Emilia Rigova, Anike Joyce Sadiq, Christina Werner, Jiří Žák a Michaela Nagyidaiová.

Výstavu kurátorsky připravily Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler a Markéta Mansfieldová a bude k vidění ve 3. patře Veletržního paláce od 23. září do 8. ledna 2023.

V rámci doprovodného programu se ve Veletržním paláci kromě debaty s umělkyní Juliane Jaschnow uskuteční prezentace fotografií Petra Zewlakka Vrabce, který se dlouhodobě zabývá fotografováním demonstrací a protestů, a diskuse redakce deníku ALARM na téma normalizace nacionalistických a iliberálních tendencí ve střední a východní Evropě. Naváže diskuse s Bohdanem Holomíčkem, jednou z nejvýraznějších postav české dokumentární fotografie. Kompletní program najdete na fotografestival.cz.