Výstava John Wehrheim: Paradise Lost v Domě U Kamenného zvonu

Galerie hlavního města Prahy připravuje v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí evropskou premiéru fotografické sbírky Taylor Camp. Už od 12. října tak mají návštěvníci v průběhu tříměsíčního trvání výstavy možnost vidět život v havajské komunitě, která neměla žádné zákony ani pravidla, přesto ji však spojovala touha po svobodě. Výstavu otevře autor fotografií John Wehrheim, jehož díla byla vystavována v nejprestižnějších galeriích napříč USA. Za fotografickou sbírku a dokumentární film o Bhútánu získal John Wehrheim dvě ceny Emmy. 

Rozmanité subkultury jsou podstatnou součástí každé demokratické společnosti. Poprvé v České republice představíme tohoto významného amerického fotografa. Díky zaměření na hnutí hippies bude výstava výrazně zacílena i na uvědomění si nutnosti posilování občanské společnosti,“ tvrdí Martin Řezníček, jeden ze tří kurátorů výstavy. „Život v Taylor Campu pro lidi představoval překročení hranic utopie – život v souladu s přírodou, s pocitem svobody, tolerance a udržitelnosti, tedy témat, která v současnosti nabírají na síle a aktuálnosti,“ doplňuje spolukurátor Adam Ligas.

Osídlení Taylor Camp na havajském ostrově Kauai se, od svého zničení represivními složkami v roce 1977, stalo společenským fenoménem a podobně jako známý festival Woodstock i mementem své doby – vrcholného období hnutí hippies. Příběh fotografií začíná v bouřlivém roce 1969, kdy vrcholily demonstrace mladých lidí na západním pobřeží USA, zasazující se především o ukončení války ve Vietnamu. Stupňovaly se násilnosti a společenská situace byla natolik napjatá, že se studentům nabízely jen dvě možnosti – vzít do ruky zbraň, anebo odejít.

V této době vlastnil Howard Taylor, bratr herečky Elizabeth Taylor, tři hektary půdy na havajském ostrově Kauai. Když se doslechl, že na ostrově bylo zatčeno třináct mladých lidí za potulku, rozhodl se jim pomoct – vyplatil za ně kauci a nabídl jim, aby si založili kemp na jeho lukrativním pozemku u pláže. Postupně se zvěsti o kempu rozšířily i na pevninu a začali do něj proudit lidé z celého spektra společnosti – od válečných veteránů přes rodiny s dětmi až po mladé studenty. Všechny ale spojovalo jedno – touha po svobodě. Právě ta podle Wehrheima udržovala v kempu dobrou atmosféru a soudržnost, a to bez psaných pravidel.

„John Wehrheim zde zaznamenal epochu, kterou odstartovaly protiválečné protesty a hnutí toužící po míru a sociálně spravedlivější společnosti bez rasových předsudků, z poněkud odlišného úhlu pohledu,“ říká Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.


Když John v roce 1971 poprvé vstoupil do kempu s fotoaparátem, obyvatelé neskrývali ostych. Postupně si však s nimi, díky svým fotografiím, vybudoval vztah založený na hluboké důvěře. Začali ho zvát na návštěvy svých příbytků na stromech a uvolněná atmosféra mu tak umožnila zachytit život v kempu takový, jaký skutečně byl – jako pomalý sen bez zákonů, v soužití s přírodou. Romantické představy však podle Wehrheima narušovaly problémy s drogami, alkoholem nebo sexuálním obtěžováním.

V rámci fotografické výstavy Paradise Lost budou návštěvníci moci kromě fotografií vidět také dokumentární film Na prahu ráje, věnující se právě fenoménu Taylor Campu. Součástí výstavy je i bohatý program složený z komentovaných prohlídek a přednášek. John Wehrheim výstavu v Domě U Kamenného zvonu otevře 11. října. Výstava potrvá až do 8. ledna 2023. Do té doby ji budou návštěvníci moct zhlédnout každý den, kromě pondělí, od 10 do 20 h. 

Kurátoři: Adam Ligas, Martin Řezníček, Magdalena Juříková
Architektonické a grafické řešení: Jan Šerých

12. 10. 2022 – 8. 1. 2023, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1.

Foto: Livio Zanotto