Andrea Forsterová – ZPOMAL / SLOW DOWN

Andrea Forsterová vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, kde také žije a pracuje. Tvoří v ateliéru v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.

Vyjadřuje se především malbou, nejčastěji velkoformátovými poloabstraktními obrazy s častým použitím lineárního řešení, jejichž původně vervní až expresivní charakter se v poslední tvorbě mění na hledání klidu a našeho místa v prostoru a směřuje ke kontemplaci a přijetí dané skutečnosti.

Jejími častými tématy jsou čas, prostor, naše místo ve vesmíru, fiktivní krajina (občas s tušeným konfliktem). Někdy se v obrazech objevují andělé nebo zvířata s fantaskním příběhem. Autorka nám prostřednictvím svých obrazů zpřístupňuje svůj svět imaginace. Uskutečnila desítky samostatných výstav.


Vystavovala mnohokrát v zahraničí, spolupracovala s architekty, věnovala se pedagogické činnosti.

Galerie PRA, Pražská energetika, a. s., budova B, Na Hroudě 1492/4, Praha 10. Výstava potrvá
od 12. září do 27. října 2023.

Foto: Livio Zanotto