Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, zahájení výstavy Slavíme 70

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná důležité výročí – 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. Právě v roce 1952 byla mezi její přírůstky zaevidována první umělecká díla, která se stala základem galerijních sbírek. Výstava představující více než stovku exponátů je jen letmým výběrem z více než 7 000 sbírkových objektů, které galerie za více než 70 let své existence shromáždila. 

Své sbírky začala galerie budovat v 50. letech 20. století od základu – jako nově založené muzeum výtvarného umění neměla příležitost navázat na sbírkový fond historického předchůdce. Zakladatelské období je na výstavě zastoupeno nejen nákupy tehdejšího Krajského národního výboru v Ústí nad Labem, mnohdy děl poplatných své době reprezentujících tvorbu angažovaných umělců, ale i mnohými unikáty získanými z významných soukromých předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře). Od 60. let 20. století rozšiřovaly sbírky galerie ve významnější míře nákupy přímo od autorů prostřednictvím podniku ČFVU (Dílo), k mnoha takto získaným akvizicím patří díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka či Jiřího Johna.

Podstatnou část sbírkotvorné činnosti galerie představuje i dnes dokumentace českého umění 2. poloviny 20. století zastoupená na výstavě např. díly Zorky Ságlové, Věry Janouškové, Michala Ranného či Michaela Rittsteina. Jak však upozorňuje ředitelka galerie, Dana Veselská: „… specifické místo v akviziční činnosti galerie zaujímá unikátní sbírka neprofesionálního, tzv. naivního umění, která začala být budována v závěru 60. let 20. století. S díly výjimečných, i když dnes širší veřejnosti téměř neznámých tvůrců, seznamuje expozice v Muzeu insitního umění.“

Výstava je přístupná od 25. února do 22. května 2022.

K výstavě vychází reprezentativní katalog, jehož vydání podpořil Státní fond kultury České republiky.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice.