Národní muzeum je tu pro všechny! I letos hostí Ples na kolečkách a nabízí množství dalších aktivit

Národní muzeum se i v letošním roce stalo hlavním partnerem akce Ples na kolečkách. Ten je určen nejen pro osoby, které jako kompenzační pomůcku používají mechanický nebo elektrický invalidní vozík, ale také pro jejich přátele a pro širokou veřejnost. Hlavním cílem akce je umožnit lidem se speciálními potřebami účastnit se prestižní společenské aktivity. Neméně důležité je však také ukázat široké veřejnosti, že i se závažným tělesným postižením je možné prožít kvalitní a aktivní osobní i společenský život. Jedná se tak o jednu z mnoha aktivit, kterou Národní muzeum pořádá pro návštěvníky se speciálními potřebami.

Ples na kolečkách zahájí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, který udělil akci záštitu. Celým večerem bude provázet herec a moderátor Jan Čenský a ani tentokrát nebude chybět kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap.

„Jsem velice rád, že Národní muzeum je opět partnerem Plesu na kolečkách. Naše muzeum se snaží být skutečně muzeem pro všechny návštěvníky. Naší snahou není pouze odstraňovat fyzické bariéry, ale především aktivně připravovat celou řadu akcí a aktivit i pro návštěvníky se speciálními potřebami tak, aby se v muzeu cítili co nejlépe, odnášeli si příjemné zážitky a rádi se k nám vraceli,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Pro Národní muzeum je tento ples pomyslným vrcholem všech aktivit, kterými se snaží přiblížit návštěvníkům se speciálními potřebami. V bezbariérovém muzejním komplexu je možné například využít jednu z pravidelných komentovaných prohlídek (které probíhají v pražských objektech Národního muzea dvakrát v měsíci) s tlumočením do českého znakového jazyka pro dospělé i děti se sluchovým postižením. Celkem této možnosti využije zhruba 800 návštěvníků ročně. V Sálu minerálů pak můžete navštívit edukační programy pro osoby se zrakovým postižením s využitím originálních dotykových pomůcek. Ve všech nových expozicích je počítáno s haptickými prvky. V současné době je možné je nalézt v expozici Dějiny 20. století, v ostatních nových expozicích se momentálně připravují.

Opomenuty však nejsou ani ostatní objekty Národního muzea. Například v Národopisném muzeu je instalována haptická (dotyková) expozice Lidová kultura dotykem. Návštěvníci si ji mohou buď projít individuálně nebo se zúčastnit skupinové komentované prohlídky. U této výstavy je navíc k dispozici i haptický katalog. V Národním památníku na Vítkově je zase možné prozkoumat dotykem přímo tuto impozantní stavbu díky haptickému modelu, který je zde umístěný.

Pro návštěvníky, kteří dávají přednost čistě virtuálním aktivitám, jsou na webových stránkách Národního muzea připraveny výstavy a videa s tlumočením do českého znakového jazyka včetně pracovních listů s QR kódy pro děti, a audio komentáře k virtuálním výstavám pro osoby se zrakovým postižením. Je možné si vybrat z kategorií: Virtuální výstavy pro neslyšící, Virtuální prohlídky pro neslyšící, muzejní jednohubky pro neslyšící či Audiozáznamy virtuálních výstav. Celkem již sekci Virtuálně do muzea bez bariér vidělo takřka 18 000 online návštěvníků.

Online sekce zaujala i porotu Zlín Film Festivalu. Národnímu muzeu totiž byla v loňském roce udělena Filmová cena Technologické agentury ČR „Za Popularizaci vědy mezi mládeží“. Oceněn byl soubor virtuálních aktivit s názvem Národní muzeum pro děti, a to nejenom s ohledem na jeho rozsah a kvalitu ale právě i pro jeho částečné zaměření na hendikepované děti.

Národní muzeum současně spravuje obsáhlý specializovaný portál s názvem emuzeum.cz (emuzeum.cz/bezbarier), kde se také nachází sekce Muzeum bez bariér, ve které návštěvníci naleznou informace o aktuálním dění, nejrůznější akce a projekty či důležité informace.

Národní muzeum dlouhodobě spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi jako Pražská organizace vozíčkářů, o.s, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Česká unie neslyšících, z.ú, Ústav jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s. či Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.