Národní galerie uvádí výstavu Markéta Othová: Již brzy

Ve Veletržním paláci Národní galerie Praha byla zahájena první výstava tohoto roku s názvem Markéta Othová: Již brzy. Tým Sbírky moderního a současného umění v čele s kurátorkou Adélou Janíčkovou představí rozsáhlý retrospektivní soubor fotografií významné umělkyně Markéty Othové, které se podařilo prosadit i na zahraniční umělecké scéně. Průřez dosavadní tvorbou poprvé komplexně uvede její dílo vytvořené od devadesátých let až po současnost.

Markéta Othová patří k silné generaci umělkyň, které se v porevolučních devadesátých letech etablovaly na domácí i zahraniční umělecké scéně, přesto se odborníci od počátku potýkají s autorkou, jejíž dílo uniká bližšímu zařazení. Při prezentacích v domácím i mezinárodním kontextu Othová vybočovala nejen vystavováním černobílých snímků, ale především tím, že sama zdůrazňovala svou pozici „nefotografky“. Jako umělkyně pracující s fotografií byla převážně vnímána optikou konceptuálních tendencí, i když emotivní kvalita její tvorby se tomuto popisu vymyká. Svým intuitivním přístupem k fotografování stále pokouší možnosti média a překračuje jeho technické zákonitosti, čímž do něj vnáší citlivost a podmaňuje si ho pro svébytné vyjádření.

V průběhu tří desetiletí tvorba Markéty Othové zaznamenala pozoruhodnou vnitřní transformaci. V devadesátých až nultých letech Othová pracovala výhradně s černobílou fotografií a systematicky dodržovala velký formát, zatímco v posledních deseti letech přešla nejprve k barevným skenům ve formátu A4 a poté k digitální barevné fotografii. Její fotografie zpočátku reflektovaly snahu poznávání sebe sama a jejího nejbližšího okolí, následně se okruh rozšířil a autorka pozorování nasměrovala na další osoby v sekvenčních časových záběrech. Prostřednictvím ateliérových a jiných experimentů se dále postupně vymaňovala ze svých stanovených zásad formátu i (ne)barevnosti. Zatímco dříve fotografie tvořila neodlučitelnou součást jejího života, v posledních letech nad možnostmi focení převládá život sám.

Markéta Othová je neodmyslitelně spojována se svými fotografickými instalacemi, v nichž dochází k dialogu mezi konkrétním výstavním prostorem a fotografiemi. Tento svébytný přístup se odráží v současném retrospektivním projektu, jehož autorská instalace se osvobozuje od tradičních výstavních principů. Vznikl v úzké spolupráci kurátorky s autorkou a výsledkem je původní umělecká koncepce určená speciálně pro prostory 5. patra Veletržního paláce, jež bude rozděleno na dvě části. Na respirium s retrospekcí a na ochoz, který uvede současnou výstavu a poprvé představí dvacet barevných fotografií připravených speciálně pro sloupořadí funkcionalistického balkonu. „Těší mě, že Veletržní palác ožije dílem tak citlivé autorky, jejíž tvorba má podstatný význam na české umělecké scéně. Věřím, že naši návštěvníci si najdou cestu k její niterné výpovědi,” říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Společně s Dominikem Langem a Adélou Svobodovou v rolích architekta a grafičky výstava představuje komplexní tvůrčí přístup Markéty Othové, tedy nejen výsledné fotografie, ale i související umělecké procesy.

„Markéta Othová a její práce s fotografií v prostoru nabourává běžné postupy u výstav a zejména retrospektiv. Kurátor se musí zbavit svých naučených nástrojů a struktur výstav a nanovo uvažovat, jak vytvořit prostředí pro uměleckou výpověď. Nejdůležitější roli zde hrála citlivost,“ dodává kurátorka výstavy Adéla Janíčková.

K výstavě vyjde katalog, který bude mimo jiné obsahovat eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně Markéty Othové s kurátorkou Adélou Janíčkovou. Připraveny jsou také související vzdělávací programy pro veřejnost. 

Výstava probíhá v 5. patře Veletržního paláce od 29. dubna do 30. října 2022. Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie Praha.