Výstava Zeitverschiebung – Posun v čase se koná galerii v Novoměstské radnice

Společná výstava, která spojuje šestnáct umělců z Berlína a Prahy na jednom místě a ukazuje jejich díla v uměleckém dialoguNového sdružení pražských umělců – grafici malíři  a Spolku berlínských umělců VBK. 

Dámy a pánové, vážení kolegové a přátelé,

naše první dvě výstavy s názvem „Posun v čase“ proběhly bez problémů a umožnily oboustranné vzájemné představení našich výtvarných děl. 

Nyní je situace jiná. Jsme v době pandemie koronaviru, války na Ukrajině a s ní spjaté uprchlické krize. Ve válce je na straně agresora v první řadě obětována pravda.

V umění je situace jiná – také se jedná v symbolické rovině o svým způsobem jistý boj – zde jde však především o vyrovnání se se skutečností, o pravdu, o smysl bytí, o komunikaci  a o kritické reflektování současného stavu společnosti.

Právě nyní v těchto pohnutých časech musíme klást důraz na hlas, resp. význam umění a rozvíjet vzájemný dialog.  Náš dvoustranný výtvarný projekt patří stále ještě k málu výměnných projektů ve sféře umění mezi našimi navzájem sousedícími státy a jejich hlavními městy. Tento projekt vznikl na základě naší privátní iniciativy a byl realizován již jedenkrát v Praze a dvakrát v Berlíně.

Milan Křenek a Simone Kornfeld

Velký význam při realizaci projektu má jeho finanční podpora Fondem česko-německé budoucnosti. Bez této podpory by nebylo možno realizovat výstavy a vzájemná setkávání umělců. Téma „Posun v čase“  i nyní  zapadá do současné situace.

Sice jsme překonali rozdělení  Evropy na západ a východ a dlouhou dobu  tzv. „studené války“  a domnívali jsme se, že jsme na správné cestě do nové pozitivně se rozvíjející budoucnosti.

Ale současná realita je jiná. Netušili jsme, že v Evropě budou znovu padat bomby a že se budeme setkávat i s určitou politickou bezradností v boji proti autokratickému systému či proti korupci.

Příčiny těchto jevů je na tomto místě těžko systematicky rozkrýt. Dlouhá léta se prohlubovalo nedorozumění a nedůvěra. To byla živná půda spolu s usilováním o moc pro vznik války, nejdříve malé, později velké.

Svobodná výměna idejí, názorů a kulturních přístupů a artefaktů je velmi potřebná v této tak vypjaté době.

My umělkyně Spolku berlínských umělců jsme hrdy na to, že můžeme přispět ke kulturní výměně mezi našimi zeměmi pomocí, nyní již velmi blízkého vzájemného vztahu se členy Nového sdružení pražských umělců. Proto vám děkujeme za pozvání na naši společnou výstavu, realizovanou v historicky významné budově Novoměstské radnice, resp. její galerie.

Autorka textu: pí. Simone Kornfeld, projektový management VBK Berlin
Překlad a úprava textu: p. Milan Křenek

Nové sdružení pražských umělců – NSPU

Nové sdružení pražských umělců založené v roce 1992 malířem Janem Načeradským je paradoxně jedním z nejstarších plně fungujících novodobých výtvarných spolků, zejména díky rodině Navrátilů, která zřídila speciálně pro toto Sdružení galerii – Výstavní síň Antonína Navrátila. Pro jeho profil a charakter je určující především skutečnost, že za dobu své existence a aktivní činnosti se jeho název prosadil jako svého druhu  „ochranná známka“ garantující jednak profesionalitu, jednak a to je nejdůležitější –prostor pro svobodné vyjádření, v němž může stát jeden výtvarný názor vede druhého.  Za dobu jeho existence prošly Sdružením téměř dvě stovky tvůrců a dnes má přes dvacet členů, a to i umělců jiných národností.

Spolek berlínských umělců – VBK

Spolek berlínských umělců – VBK je nejstarší aktivní německá a evropská umělecká asociace, sdružující profesionální výtvarní umělce, malíře, sochaře, grafiky, umělce vytvářející umělecké instalace, fotografie i pracující s novými médii. VBK spolupracuje i s jinými národními a mezinárodními uměleckými organizacemi, které mohou využít prostory VBK jako zajímavé fórum a platformu.

Od svého založení 1841 spolek VBK ovlivnil na 1300 umělců. Umělci zde reflektovali dobré podmínky k tvorbě, umělecké pozice a možnosti sebeuplatnění na trhu, diskutovali a stále znovu vyjednávali tvůrčí a komunikační prostředky v prostředí napětí, vždy panujícího v politických a kulturně politických podmínkách, pod zákonitostmi uměleckého trhu a aktuálního vývoje nových médií.

Vystavující autoři: 

ČR: 

Karel Dvořák, Yasmine Golshani, Milan Křenek, Alena Petříčková, Zdenka Reinerová, Petr Tošovský, Marian Zajíček, Václava Zouplnová

Německo:

Silke Bartsch, Sandra Becker, Catherine Bourdon, Judith Brunner, Jeanne Fredac, Simone Kornfeld, Ina Lindemann, Ruza Spak

Galerie v přízemí Novoměstské radnice, otevřenoút – ne 10 – 18 hod.