Karel Fojtů: Portréty, obrazy z Prahy, Bretaně a Provence

Ve své tvorbě si vybudoval Karel Fojtů svébytný styl malby, příznačný poetickou stylizací krajinářských motivů. Vedle olejů často využívá techniky pastelů, neváhal ani experimentovat s technikou tzv. monotypů, kdy jsou využívány k dalšímu zpracování i náhodně vzniklé barevné struktury, imitující např. hmoty skal ve snových krajinách.

V procesu stálého výtvarného hledání objevuje kraj, který kdysi inspiroval Cézanna, Gogha, našeho Otakara Kubína a další. Snaží se pochopit tuto krajinu v jejím skladebním řádu, syté a zářivé barevnosti.

Místo akademického malíře Karla Fojtů v českém výtvarném umění 2. poloviny 20. století a současnosti čeká ještě na své hlubší zhodnocení zařazení. Jeho volná malířská tvorba si však zajistila svými hodnotami uznání zejména milovníků a znalců krajinářské tvorby, vycházející z domácí tradice a využívající i evropské trendy realistického směru.

V současné době Karel Fojtů tvoří ve svém atelieru v Praze 1 s inspirujícím výhledem na střechy pražských domů, Hradčany a Petřín.

Výstava obrazů probíhá v galerii ASSO, Biskupská 1141/8, Praha 1 do 22.12.2022.

Foto: Livio Zanotto