Běžec proti času – BALS

V Nové síni představí svoji současnou tvorbu olomoucký malíř, jehož životní příběh je prodchnut mimořádnou aktivitou a univerzální tvořivostí. Umělec podepisující své obrazy zkratkou BALS žil více než tři desetiletí ve Spolkové republice Německo. Přestože se úspěšně prosadil na mezinárodní úrovni v technické profesi, nepřestal nikdy malovat a v disciplíně se vzdělával i na mnichovské Akademii. Po návratu do rodného města se věnuje pouze umělecké činnosti. BALSovy abstraktní opusy charakterizuje především autentický výraz, velkorysost podání, haptická vzrušivost a vzácná kultura barevného přednesu.


Přestože tvorba olomouckého malíře a designéra Balse (1944) nikdy nepodléhala direktivám určitého formálního programu, vyznačují se jeho díla výrazně autentickou slohovostí, kultivovanou barevností a suverenitou malířského přednesu. Sémantika jeho současné tvorby se vyznačuje specifickou znakovostí, jejímž prostřednictvím artikuluje prožitky konkrétních jevů a situací. V jeho dílech se tak setkáváme jak s dramaticky naléhavou a barevně kontrastní texturou celku, tak s lyricky něžnou a esteticky účinnou evokací pozitivních nálad. Většinu jeho rozměrných pláten charakterizuje také rafinované zpracování podkladů vlastní malby a hapticky vzrušivých struktur. Podtitul výstavního projektu – běžec proti času – pak poukazuje na Balsovo letité váhání zveřejnit svoji tvorbu formou rozsáhlejší expozice.

GALERIE NOVÁ SÍŇ, Voršilská 139/3¨, 110 00 Praha 1. Výstava se koná od 26. 7. 2023 do 13. 8. 2023.

Foto: Livio Zanotto