Výstava Homo Faber – Člověk tvůrce v Galerii 1

Spolek pražských výtvarných umělců představuje svá díla na výstavě Homo Faber – Člověk tvůrce. 

V devadesátých letech se rozpadl Svaz i Fond výtvarných umělců. Pomalu se, z výstavních síní, do té doby obhospodařovaných Fondem výtvarných umělců, začaly stávat komerční objekty finančně velmi náročné, nebo výstavní síně zabývající se hlavně mladými – netradičními umělci.

Vznikla potřeba sdružování umělců do větších celků a to z důvodů možnosti společných výstav a jejich jednoduššího financování. Velká část malířů, do té doby registrovaných ve Fondu výtvarných umělců založila dvě velká sdružení, do kterých pak automaticky přešla. Bylo to Sdružení pražských malířů a Nové sdružení pražských malířů. Obě fungují dodnes.

Naše sdružení se ze zákona zaregistrovalo a přejmenovalo na SPOLEK PRAŽSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ.

Smyslem našeho spolku je kromě pořádání společných výstav sdružování umělců co nejširšího uměleckého směřování.

Dalším cílem je udržet vysokou úroveň našich členů. Proto probíhá výběr nových uchazečů o členství co nejpřísněji a o jejich úrovni rozhoduje přibližně desetičlenná rada spolku. Zároveň je žádoucí doporučení alespoň jednoho člena z předsednictva. Mělo by být ctí stát se členem spolku.

Akademický sochař Zdeněk Josef Preclík


Vystavující umělci:
Ondřej Balcar * Daniela Benešová * Michael Čada * Lubomír Hogenauer * Jan Charvát * Ivan Kalvoda * Slavko Kovačevič * Věra Krupičková * Milan Křenek * Zuzana Lorenc * Jiřina Olivová Břicháčková * Louis Mara * Zdeněk Marčík * Miroslav Mlynář * Robert Pleskač * Marie Preclíková * Karla Ryvolová * Ivana Rakoušová * Václav Stárek * Martin Šeremeta * Magdalena Šnajdrová * Věra Šteflová * Marie Trnková * Jiří Matouš Trnka * Marie Zábranská * Václav Zoubek

Výstava je koná od 4.10. do 27.10.., Galerie 1, Štěpánská 639/47, Praha 1.

Foto: Livio Zanotto