Galerie Jaroslava Fragnera představí práce předního atelieru White Arkitekter

Stejně jako v mnoha dalších oborech jsou i v architektuře dneška zcela zásadní otázky udržitelnosti. Jedním z průkopníků takto pojaté architektury budoucnosti je respektovaný švédský ateliér White Arkitekter, jehož práci představí Galerie Jaroslava Fragnera na výstavě s názvem A Heart of Wood. Již tento čtvrtek 13. ledna ji zahájí vernisáž spojená s přednáškou architektů Oskara Norelia a Roberta Schmitze, autorů unikátní dřevěné výškové stavby Sara Kulturhus, dvacetipatrového multifunkčního kulturního centra a nové dominanty pětatřicetitisícového města Skellefteå v severním Švédsku. 

Ateliér White Arkitekter se systematicky věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu a jako jeden z prvních se přihlásil k výzvě navrhovat a realizovat do konce dekády uhlíkově neutrální stavby.  Soutěž na Sara Kulturhus, jednu z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě, vyhrál ateliér v roce 2016.  Toto nové kulturní centrum vzbudilo mimořádný zájem a uznání již během realizace. „Naše budova je uhlíkově negativní. Část je řízena umělou inteligencí, která sleduje a vyhodnocuje, jak je budova využívána, a podle toho v průběhu času optimalizuje spotřebu energie,“ říkají architekti Robert Schmitz a Oscar Norelius. Stavba vznikla přímo ve středu města známého zejména těžbou zlata a spojuje v sobě řadu funkcí: divadlo, muzeum i galerii, veřejnou knihovnu, konferenční centrum a hotel. Budova je postavena především ze dřeva z regionálních boreálních lesů. Solární panely a další účinné energetické systémy rovněž přispívají k minimalizaci uhlíkové stopy.  

Na výstavu White Arkitekter, která se uskuteční pod záštitou J. E. Fredrika Jörgensena, velvyslance Švédska v České republice, naváže tématem dřevostaveb a udržitelnosti od května výstava American Framing, která byla s úspěchem prezentována v Benátkách, a v létě také tradiční Landscape festival, jenž se po dvouleté pauze přesune opět do Prahy. Více informací na www.gjf.cz. 

Výstava A Heart of Wood (tj. Srdce ze dřeva) nabízí nejen pohled do inovativního stavebního procesu, ale představuje také mnoho podob využití této gigantické dřevostavby včetně společenských a kulturních budov. Snahou municipality těžařského města i architektů bylo navrhnout Sara Kulturhus tak, aby se stal přátelským prostorem pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich dosavadní zájem o kulturu. Vítá zájemce o kulturní vyžití na úrovni regionální, národní i mezinárodní, a zároveň je také výjimečnou ukázkou udržitelné architektury. Hlavním cílem architektů bylo poukázat na možnosti použití dřeva jako konstrukčního materiálu pro složité výškové budovy v rámci udržitelné výstavby.

Různorodý program si vyžádal řadu inovativních konstrukčních řešení při zapracování nejrůznějších požadavků, od flexibility přes akustiku až po celkovou statiku. Architektonický návrh umožnil, aby nosná konstrukce vznikla bez betonu, což výrazně urychlilo dobu výstavby a zcela zásadně snížilo uhlíkovou stopu. „Postavením jedné z nejvyšších dřevostaveb na světě ve Skellefteå společnost White Arkitekter „pohnula horou“, je tedy symbolem, který ukazuje, že změna je možná – prostřednictvím architektury,“ oceňují práci atelieru Kristin Feireiss a Hans-Jürgen Commerell z berlínského Aedes Architecture Forum.

Město Skellefteå, které se nachází těsně pod polárním kruhem na severu Švédska, má dlouhou tradici dřevostaveb, což bylo hlavní inspirací pro vítězný návrh mezinárodní soutěže na Sara Kulturhus. Budova, v níž sídlí čtyři organizace zabývající se uměním a literaturou, je celá postavena ze dřeva. Součástí komplexu je také nový hotel. S celkovou plochou téměř 30 000 m2 a dvacetipatrovou výškovou budovou je projekt jednou z největších dřevostaveb na světě. Kulturní centrum jedinečným způsobem oslavuje řemeslo, které stojí za tvůrčím procesem. Pódia jsou umístěna v srdci budovy a kolem nich jsou umístěny veřejné foyery a dílny.

Otevřené dispozice v kombinaci s velkorysým prosklením dávají možnost návštěvníkům uvnitř budovy i kolemjdoucím venku sledovat vynalézavost a zručnost umělců a dalších profesionálů různých profesí při přípravách výprav, stavbě kulis a instalaci výstav. Stejně tak lze flexibilní foyer využít k výstavám a dalším akcím. Prosklené fasády jsou vybaveny vertikálními dřevěnými rošty, které chrání před nízko stojícím sluncem a zároveň vracejí dřevo do centrálních veřejných prostor. Výšková část má dvouplášťovou skleněnou fasádu s mobilním stíněním proti slunci, která se přizpůsobuje extrémním sezónním výkyvům denního světla.

Atelier White Arkitekter, který založil v roce 1951 Sidney White, dnes patří mezi přední skandinávské architektonické kanceláře a zaměstnává 800 lidí v pobočkách ve Švédsku, Norsku, Velké Británii, Německu, Kanadě a východní Africe. Zabývá se zejména udržitelnou architekturou, urbanismem, krajinářskou architekturou a interiérovým designem. Ateliér vnímá své poslání v uskutečnění udržitelného života prostřednictvím architektury.

Doprovodný program:

13/1 přednáška: Oskar Norelius a Robert Schmitz (nutná rezervace: pozvanka@gjf.cz)
16/2 panelová diskuze: Vícepodlažní dřevostavby – technologie a materiály
2/3 panelová diskuze: Vícepodlažní dřevostavby – architektura v souvislostech, křest ročenky dřevěné architektury
Termíny komentovaných prohlídek budou uveřejněny později.