Ateliér Josefa Sudka uvádí výstavu: Jiří Černický – Sebevdech

Portréty význačných osobností umělecké scény, které mají povětšinou vztah k médiu fotografie. Podstatné je, že vizáž jejich obličejů si je něčím podobná. Tím, že se jejich tvář rozostří, dochází k dalšímu sjednocení celé série. Pravým portrétem se tak stává rozžhavený hrot cigarety, který jediný je zaostřený . A právě ve chvíli, když portrétovaný natahuje kouř, Martin Polák mačká spoušť.

Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, 118 00 Praha 1.

Foto: Livio Zanotto