Galerie 9 a Spolek pražských výtvarných umělců uvádí výstavu Autoportrét

Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců bývají vždy zážitkem, ale nejvýrazněji se vpisují do paměti návštěvníků ty, které jsou věnovány určitému tématu. Jeho zpracování autory nejrůznějších zaměření, názorů a technik, prezentované v jediné expozici, totiž nabízí kromě krásné podívané i nečekaná srovnání či řadu podnětů k zamyšlení.

Marie Preclíkovâ – Autopotrét se smrtí

Poprvé se Spolek pražských výtvarných umělců představil v Galerii 9 v roce 2008 výstavou bez námětového omezení. Jeho další výstava v našich prostorách v roce 2012, už tématická, byla věnována portrétu, a v roce 2018 jsme měli příležitost obdivovat zátiší. Tentokrát nám členové Spolku a jejich hosté představí své autoportréty.

Vystavující umělci: Jiří Altmann, Lucie Bukovská, Michael Čáda, Jiří Čihák, Jan Charvát, Slavko Kovačevič, Milan Křenek, Věra Krupičková, Zuzana Lörincz, Miroslav Mlynář, Robert Pleskač, Marie Preclíková, Karla Ryvolová, Magdalena Šnajdrová, Věra Šteflová, Jiří Matouš Trnka, Marie Trnková, František Vlach, Maarten Welbergen, Marie Zábranská a hosté: Ivana Fašianoková Rakoušová Šárka Kolouchová

Na této vernisáži též vystoupila operní pěvkyně Varine Mkrtchyan. Úvodní slovo přednesla předsedkyně spolku Marie Preclíková.

Před 30 lety po rozpadu Svazu i Fondu výtvarných umělců vznikla potřeba sdružování umělců do větších celků z důvodu možnosti společných výstav. V roce 1990 tak bylo založeno v Praze Sdružení pražských malířů.

Věra Krupičková

V roce 2015 bylo dle nového zákona Sdružení přejmenováno na Spolek. Valnou hromadou byl název spolku z důvodu mnohem širšího uměleckého směřování změněn na Spolek pražských výtvarných umělců, kteiý navazuje na to dobré a smysluplné jak z doby předcházející, tak hlavně na dobu 1. republiky, kdy spolky a sdružení zajišťovaly nové a tradiční ideje, zrcadlící život výtvarného umění.

Malíři, sochaři a grafici tak zastupují všechny generace umělců a téměř všechny výtvarné názory a směry, od zobrazení různých stupňů reality až po čistou abstrakci, pěstují figurální kompozice, zátiší i krajinu, využívají tradiční i nové výtvarné techniky. Tato zdánlivá roztříštěnost ale odpovídá naší době, kdy vládne a je všude přítomný individualismus.

Spolek sdružuje převážně pražské malíře, sochaře a grafiky, pokrývající ateliérem anebo místem bydliště celou Prahu. Má ale i několik členů mimopražských a zahraničních.

Titulní obraz: Magdalena Šnajdrová
Foto: Livio Zanotto