Villa Pellé: Paralely Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého

Dvojice umělců, které dělí dle data narození šest dekád, prokáže na připravované výstavě Paralely ve Ville Pellé, že věk a ani rozdílné formální výrazové prostředky nehrají v umění roli. Zejména v momentě, kdy umělecké i lidské směřování obou tvůrců sleduje podobné cíle. Letos šestadevadesátiletý Stanislav Kolíbal je po desetiletí živou legendou a umělcem nezpochybnitelného mezinárodního významu. O šedesát let mladší malíř Karel Štědrý patří k předním osobnostem generace, která na českou uměleckou scéna vstoupila v průběhu první dekády jednadvacátého století. Ve své tvorbě reflektuje klasickou modernu, architekturu, ale také prvky pop kultury, jako jsou graffiti, hip hop, break dance či počítačové hry.

Oba umělci tak jsou příkladem velmi pestrého mezigeneračního dialogu, v němž se snoubí jak rozdílnost cest a zkušeností, tak shoda v základním etickém i estetickém směřování. „Jejich osobitá díla jsou založena na abstraktním pojetí, racionálním komponování a vyznačují se citlivostí vůči prostoru, do něhož jako autoři vstupují,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Volf a dodává: “Jsem přesvědčen, že setkání obou umělců přinese mnohá překvapení. Stanislav Kolíbal je inspirací pro každého, kdo bere umění vážně. Přehlídka je unikátní také tím, že řada z prezentovaných maleb, reliéfů či akvarelů jsou čerstvého data a v průběhu budou v Galerii Villa Pellé budou mít výstavní premiéru.”

„Výstava Paralely, která prezentuje tvorbu Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého je dalším pokračováním výstavního cyklu uměleckých dvojic, které jsou známy široké veřejnosti jako výtvarní solitéři  a jejichž setkání v rámci společné výstavy je vlastně jakousi premiérou, tedy událostí přitahující pozornost a vzbuzující zvědavost,” uvádí ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová, a dodává: „Osobně si velmi vážím toho, že přípravy na tuto výstavu probíhaly ve jménu hlubokého respektu k umění samotnému i respektu mezi umělci navzájem.” Oba umělci se nesetkají ve Ville Pellé poprvé: Když měl Stanislav Kolíbal v roce 2019 výstavu v československém pavilonu na bienále v Benátkách, Karel Štědrý byl tím, kdo mu byl při realizaci nápomocen.  Sochaře pokládá za vzor cílevědomosti, neutuchající kreativity a umělecké pravdivosti, která vychází z pevných životních postojů. 

Výstava Paralely má přehlednou a zřetelně gradující kompozici. Od přízemí, kde najdeme Kolíbalovy slavné reliéfy z posledních let, přes samostatně instalované rozměrné, na postupném rozvíjení abstraktního tvarosloví založené obrazy Karla Štědrého v prvním patře až po společné návrhy monumentálních děl, které oba umělci vytvořili pro rezidenční areál v pražských Vysočanech. V podkroví pak expozice vrcholí instalací komorních soch Stanislava Kolíbala z padesátých let, které zřetelně předznamenávají jeho další vývoj, který je dnes již součástí historie výtvarného umění u nás i v Evropě.

Stanislav Kolíbal se roku 1925 v Orlové. V roce 1951 ukončil studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v roce 1954 získal diplom na Divadelní fakultě Akademii múzických umění, kde navštěvoval ateliér profesora Františka Tröstera. Od roku 1954 byl členem Umělecké Besedy, v roce se stal jedním ze zakladatelů skupiny UB 12. První samostatnou výstavu měl v roce 1967 v Galerii Nová síň, poté v roce 1969 v Galerii Václava Špály. Následně však na patnáct let nemohl v Československu vystavovat. V období 1990 až 1993 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v ateliéru socha-instalace. V roce 2019 bylo jeho umění bylo představeno na světovém Bienále v Benátkách na výstavě Bývalé Nejisté Tušené. Jeho dílo je zastoupeno kromě řady domácích galerií také v MUMOK (Vídeň), Centre Georges Pompidou (Paříž), Musée Grenoble, Tate Gallery (Londýn), Guggenheim Museum (New York), MOMA (New York), Brooklyn Museum of Modern Art (New York). Stanislav Kolíbal také dlouhodobě spolupracuje s předními českými architekty, mezi jeho stěžejní díla ve veřejném prostoru patří reliéfní zeď Československého velvyslanectví v Londýně (1965), památník prvního rozhlasového vysílání v Praze-Kbelích (1973) nebo opěrná zeď předmostí Nuselského mostu (1964), která je se svou délkou 111 metrů největší plastikou u nás.

Karel Štědrý se narodil v roce 1985 v Praze. Studoval na Vyšší odborné škole Václava Hollara propagační grafiku (1998-2003) a poté malbu v ateliéru Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2003-2010). Školu ukončil malířským cyklem nazvaným „Nikdo negeometrický nechť nevstupuje“, která předznamenal jeho další směřování v rámci geometrické abstrakce. Ve stejném roce, kdy absolvoval VŠUP, získal cenu ARSkontakt určenou mladým výtvarným umělcům. Ještě během studií, v roce 2006, založil spolu s Davidem Hanvaldem, Ondřejem Malečkem, Josefem Achrerem a Martinem Krajcem skupinu Obr. V roce 2006 měl v pražské Galerii 35 m2 první samostatnou výstavu nazvanou Architektury, přičemž od té doby má přinejmenším jednu přehlídku svého díla ročně. V roce 2008 se účastnil mezinárodního sympozia výtvarných akademií v Mikulově, v roce 2012 sympozií v Mikulově a Litomyšli (Mladé hvězdy), v roce 2017 byl na rezidenčním tvůrčím pobytu v čínském městě Hang Zhou.

Galerie Villa Pellé, výstava je k vidění od 22. 3. do 12. 5. 2022.

Foto: Livio Zanotto