Výstava Český dřevák v Ateliéru Josefa Sudka

Skupina fotografů, která působila v letech 2000–2008. Skupinu nespojoval žádný programový manifest, ale technický způsob zhotovování fotografií. Všichni členové pracovali s dřevěnými velkoformátovými deskovými kamerami (formát 13×18 – 24×30 cm) a jako výsledné fotografie zpravidla používali kontaktní kopie negativu. Ač bývá Český dřevák označován za fotografickou skupinu, ve skutečnosti byl vždy spíše spolkem přátel a zároveň silných a nezařaditelných osobností.

Skupina neměla nikdy pevný tematický či ideový program, byla spíše záminkou k setkávání, debatám a společné zábavě, a také občasným výstavám. Právě prastará technika kontaktního otisku velko­formátového negativu snímaného dřevěnou kamerou (odtud starosvětsky sebeironický název skupiny), která dovoluje až omamně dokonalou reprodukci motivu, se stala jediným faktickým spojovacím článkem velmi volného sdružení.

Český dřevák založili v roce 2000 Karel Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš a Bohumír Prokůpek. V roce 2002 se k nim připojil Tomáš Rasl, tehdy ještě student FAMU, a v roce 2003 byl ostatními přizván doyen skupiny Petr Helbich, který ztělesňuje přímou osobní vazbu k nejvý­znamnějšímu zastánci kontaktního pozitivu Josefu Sudkovi. Skupina zanikla v roce 2008, kdy předčasně zemřel Bohumír Prokůpek, po roce následován Janem Reichem, v roce 2019 zesnul Karel Kuklík.

Český dřevák zřejmě příznačně vznikl právě v le­tech, kdy klasické analogové fotografii začínala zvonit hrana, a kdy se deskové aparáty s často stoletým rodo­kmenem staly nepochopitelným anachronismem. Důvodem spolčení přitom nebyla nostalgie po ztracených časech, ale spíše hluboký respekt k dlouhé a bohaté fotografické tradici a k možnostem, které znalým a vnímavým dokáže otevřít. Společným jmenovatelem Českého dřeváku tedy není pro­gram ani protest proti času, ale soustředěná radost z věcí a jevů, které lze obdivovat a na které se lze spolehnout: mezi nimiž je přitom přátelství na prvním místě.

Kurátor výstavy Pavel Vančát

Ateliér Josefa Sudka, výstava trvá do 15. května 2022.

Foto: Livio Zanotto