Milan Křenek – Paralelní cestou. Výstava obrazů ve Výstavní síni Antonína Navrátila

Opět se v galerii Nového sdružení pražských umělců setkáváme s tvorbou známého pražského malíře Milana Křenka. Současná výstava představuje tohoto výtvarníka v širším záběru. Nyní jsou vystaveny nejen jeho obrazy, ale i kresby a volně provedené kopie či fotografie těchto kopií, obrazů El Greca, Chagalla, Picassa, Braquea a dalších. Součástí výstavy jsou autorovy návrhy nebo fotografie návrhů, skládaných stylizovaných modelů dopravních prostředků či stylizovaných zvířátek. Některé z těchto modelů byly publikovány v časopisu “Výroba a škola” a sloužily pak jako vzory pro jejich zhotovování ve školních dílnách ZŠ.

Realizace těchto modelů umožňovala kolektivní práci žáků, neboť jednotlivý žák vyráběl pouze část celkového výrobku. Tyto modely nám tak představují Milana Křenka jako designera. Autor vyučoval na PedF UK nejen elektrotechniku a další technické předměty, ale i předmět “Průmyslový desing”. Na rozhraní mezi elektrotechnikou a designem navrhoval též elektrotechnické demonstrační stavebnice. Jeho díla byla představena a oceněna na výstavách úspěchů českých vysokých škol v Karolínu.a v Národním technickém muzeu.

Vzhledem k širokému autorovu profesnímu záběru – docent pedagogiky, malíř, ing.elektrotechniky ( též kandidát věd), designer, průvodce(Česko, Německo, Rakousko) a cvičitel zdravotní tělesné výchovy – byl již pětkrát zařazen formou velmi rozsáhlého životopisu, do publikace Britischpedia “ Osobnosti ČR a SR”, a dále jako jediný Čech i pětkrát zařazen do publikace Britischpedia “Succesful People in Germany and Austria”.


Na současné výstavě se opět setkáváme i s částí autorovi tvorby zaměřené na situační a dějové náměty kritizující jevy, problémy či nešvary současné společnosti, často přenesené do zobrazení podivných zjednodušených zvířátek či příšerek.

Vzhledem k uplatňování různých přístupů k stylizované realistické či abstraktní tvorbě se jeho výstavy nazývají “PARALELNÍ CESTOU”.

Autor již realizoval 63 výstav samostatných, např. Nová síň, Atrium, Chodovská tvrz…. a 105 výstav společných se spolky NSPU, JUV, SPVU a s německým VBK (Verein Berliner Künstler).

Ze společných výstav je možno připomenout vícekrát opakované výstavy “Zeitverschiebung-Posuv v čase” realizované v Praze a Berlíně. ( VBK je nejstarším uměleckým spolkem nejen v Německu, ale i v Evropě).

Dále se autor zúčastnil sedmi společných výstav se spolky JUV, NSPU a SPVU v Nové síni v Praze. Celkově namaloval asi 1100 obrazů. Přibližně 100 z nich se nachází v německých soukromých sbírkách.

Atelier NS, Husinecká 8, Praha 3 – Žižkov, výstava je přístupna od 30. ledna do 23. února 2023.

Foto: Livio Zanotto