PERIMETR SERIGRAFIE v Hollaru

Výstava představuje konceptuální a postkonceptuální tendence, které jsou přítomny v současné grafické tvorbě slovenských autorů. Vystaveny budou sítotisky od všech generací vizuálních umělců právě ze Slovenska a hostů z České republiky a Kazachstánu. Zapůjčeny budou ze sbírek ISSO Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vystavující autoři: Igor Benca, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Róbert Jančovič, Róbert Jančovič ml., Oľga Moravcová, Michala Gorbunovová, Rudolf Sikora, Andrea Uváčiková, Peter Cvik, Monika Poljaková, Pavla Hrdlíková Pádivá, Eva Moflárová, Stano Ondruš, Josef Jankovič a hosté Eduard Ovčáček a Kateřina Makar Václavková z České republiky a Alina Yessimbekova z Kazachstánu.

Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022.


Sieťotlač sa stala vyhľadávanou technikou pre mnohých súčasných slovenských grafikov, tvorcov široko rozkročených v transmediálnom priestore súčasnej grafickej a vizuálnej tvorby, ktorí túto techniku bohato zapájajú do svojho postkonceptuálneho príbehu. Ich Postkonceptuálny PRÍBEH je sublimáciou osobnej obsahovej stratégie a individuálnej formy vyjadrenia so špecifickým rukopisom jednotlivých autorov. Všetky tieto umelecké pohyby sa dejú slobodne a tým nevytvárajú žiadny dominantný naratív. Mäkká sila vzájomného prestupovania a obohacovania vytvára spoločný príbeh.

Diskurz o výtvarnom postupe sieťotlače je vlastne trans-grafický a post-serigrafický. Je to synergický efekt, na ktorom sa zúčastňuje, manipulovaná foto-grafika, fázovaná digitálna kresba, sekvencie z grafických programov, z technického hľadiska: tradičné postupy, mäkká matrica, transparentná sieťotlač s využitím princípu vytierania farby na povrchu a mnoho ďalších autorských koncepcii v diverzifikovanom priestore grafiky.

Takto uchopený perimeter výhľadu na tvorbu umelcov v médiu serigrafie zahŕňa tvorbu týchto autorov: Igor Benca, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Róbert Jančovič, Róbert Jančovič ml., Oľga Moravcová, Michala Gorbunovová, Rudolf Sikora, Andrea Uváčiková, Peter Cvik, Monika Poljaková, Pavla Hrdlíková Pádivá, Eva Moflárová, Stano Ondruš, Josef Jankovič.

Kolekcia súčasnej slovenskej serigrafie zo zbierok ISSO bola pre výstavu v Galérii Hollar rozhodnutím kurátorovrozšírená o tieto autorky a autorov: Eduard Ovčáček, Česká republika, Kateřina Makar Václavková, Česká republika a Alina Yessimbekova, Kazachstán.

Každý z autorov vedie dialóg s technikou serigrafie na ceste svojho intelektuálneho prieskumu média, v ktorom otestuje svoje hranice a posunie definíciu grafického priestoru. Umelci často zapoja digitálny záznam, aby akcentovali syntézu digitálnych úprav, procesu tlače a individuálneho rukopisu. Takáto pred-príprava umožňuje vyladiť „videnú vizualitu“ do silného EX-presívneho ci IN-presívneho momentu. „Videná vizualita“  je vlastne PRED-obraz v digitálnej podobe, ktorý je ešte nedostačujúci, ale autor si vie predstaviť ako bude vyzerať v technike a formáte serigrafie. Už dopredu sa počíta s prenosom, rastrom, prítlakom, ťahom stierky  a mohutnosťou farby. Vzťah medzi výtvarníkmi a technológiou sa líši od diela k dielu, od autora k autorke.

Mgr. Tereza Tomešová

Kurátorský tým: Tereza Tomešová, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, termín výstavy: 2. 2. – 26. 2. 2023.
GALERIE HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1.

Foto: Livio Zanotto