Ondřejka Stechr ŽENY

ONDŘEJKA STECHR – Její výtvarné nadání se projevilo již na základní škole, kdy v roce 1983 vyhrála celopražskou výtvarnou soutěž s obrázkem vytvořeným technikou ryté tuše s tematikou “Chodské vesnice s figurálním motivem”. Stěžejní technikou byla kresba tužkou a perokresba.

Ve Střední pedagogické škole, pod vedením Milana Moškona se ve výtvarném ateliéru seznámila s celou šíří výtvarných technik od kresby, litografie až po figurální modelování z hlíny. Krátce se věnovala i učitelství na základní škole, kde zjistila, že jí tato práce neumožňuje rozvíjet stále v nitru neuspokojený výtvarný potenciál. Dostala však díky tomuto prostředí další podnět pro studium v oblasti výtvarné tvorby s dalším rozměrem, a to tvorba ve spojení s psychologií osobnosti a emoční přesah výtvarného vyjádření jako jeden z prostředků psychoterapie. Logickým vyústěním bylo studium “Oboru „Arteterapie“ na Jihočeské univerzitě” pod vedením Mgr. Luboše Krnického Ph.Dr. Primárně se však věnovala figurální kresbě a dále pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor “Psychologie”.


Výtvarné sklony ji přivedly do reklamní agentury k tvorbě a návrhům reklamních kampaní i jiných propagačních materiálů. Vzhledem ke zdravotním komplikacím je od roku 2003 v invalidním důchodu. Tím bylo její pracovní uplatnění z velké části omezeno. Začala působit v chráněné dílně jako PR manažer, podporovala keramickou dílnu a výrobu šperků. S ohledem na poznání nerovného postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce se stala iniciátorkou a zakládající členkou “Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením” a v prvních letech také jeho ředitelkou.

K výtvarné tvorbě se opět vrátila až v roce 2006 a v roce 2015 namalovala svou prvotinu – obraz akryl na plátně. Její inspirací a nosným tématem tvorby je ženská postava. Tvoří v různých tematických celcích, v nichž své nosné téma rozvíjí. Hlavní motivací je psychosociální přesah a psychoterapeutický efekt malby. Do většiny obrazů vkládá vlastní příběh a s ním spojené emoce, příběhy ze svého života i příběhy lidí z blízkého okolí. Okrajově se věnuje i tématu přírody.

Vzhledem ke zdravotnímu pohybovému omezení se věnuje malbě akrylem na plátna menších formátů.

Výstavní síň Antonína Navrátila, Husinecká 8, Praha 3, výstava trvá od 26. 6 do 27.7. 2023.

Foto: Livio Zanotto