Jednota umělců výtvarných – „Dvě stě navíc“

Po více jak třech letech se členové Jednoty umělců výtvarných (JUV) vrací do Nové síně. A to v roce, který je dvakrát významný. JUV si bude připomínat 135.výročí svého založení a Nová síň 90 let od svého otevření.

Po úvodním slovu předsedy JUV Karla Práška vystoupila houslistka Pavla Tesařová a violoncellista Juraj Škoda. Toto vystoupení vyvolalo bouřlivé ovace. A nyní pár slov o JUV. Československá republika prožívala ve své historii dobrá i špatná období. Tehdejší aktuální společenská situace měla samozřejmě vliv i na činnost výtvarných spolků. Proto byla také existence JUV několikrát násilně přerušena.

JUV byla založena v roce 1889 ,takže patří mezi naše nejstarší výtvarné spolky. Jíž čtyři roky po svém založení začala JUV vydávat časopis Dílo s cílem prosazovat české národní umění v tehdejším Rakousku- Uhersku.


Významným spolkovým počinem byla v roce 1934 výstavba Domu JUV v pražské Voršilské ulici, dnes známého jako Galerie Nová síň. Časopis Dílo nuceně skončil v roce 1952, stejně tak jako byly ukončeny veškeré spolkové činnosti. V roce 1990 byla činnost Jednoty obnovena.

Současná podoba Jednoty umělců výtvarných se vytvořila v roce 2017, kdy byl zvolen předsedou malíř Karel Prášek. Současná JUV sdružuje umělce několika generací, kteří spoluvytvářejí současnou výtvarnou scénu v naší zemi.

GALERIE NOVÁ SÍŇ, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1, výstava potrvá od 31. 1. 2024 do 11. 2. 2024.

Foto: Livio Zanotto