Výstava obrazů, grafik a fotografií Jiřího Lenečka „80“

Kreslení a malování se věnoval od dětských let, později ve spolku Mladých pražských výtvarníků. Za obrázek Karlových lázní obdržel cenu Magistrátu hl. m. Prahy, což definitivně rozhodlo o jeho další výtvarné činnosti. Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze absolvoval pod vedením prof. Jaroslava Hořánka.

Po studiu nastoupil do Výstavní síně Mánes, kde mu v jeho malířském řemesle byli vzorem členové Svazu výtvarných umělců. Pracoval s křídou a uhlem, později i s barvami v kombinované technice. Nejvíce ho ovlivňoval Pavel Nešleha, výrazný představitel generace 60. let a českého nekonformního, avantgardně zaměřeného moderního umění. S Michalem Řehákem se věnoval i barevné litografii. Za výtvarnou tvorbu získal Jiří Leneček řadu ocenění.


Obklopen známými výtvarníky spolupracoval mnoho let i na českém výstavním projektu Grafika roku, což je jedinečná platforma, která představuje trendy současné grafické tvorby u nás. Postupně přešel ke stavbě expozic výstav autorů volné tvorby – od návrhu, projektu až po samotnou instalaci. Celých 25 let se podílí na přípravách expozic v galerii pre. Výstava je uspořádána k autorově významnému životnímu jubileu.

Galerie PRE, Pražská energetika, a. s., budova B, Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

Výstava potrvá od 30. ledna do 23. února 2024.

 

Foto: Livio Zanotto