Advent se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích

Pro letošní adventní čas připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hned několik zajímavých výstav a svátečních akcí. Podstatnou část své aktuální nabídky věnuje galerie představení díla výjimečného, světově uznávaného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa. Nechybí ani tradiční výstava betléma v Muzeu insitního umění a adventní benefiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie, na němž letos vystoupí mužský pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis.

V čase letošního adventu zve Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích veřejnost hned na několik zajímavých výstav a svátečních akcí. Podstatnou část adventní nabídky galerie věnuje dílu výjimečného, světově uznávaného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa. Pro návštěvníky je připraveno hned několik prezentací, v hlavní výstavní budově (Michalská 29/7, Litoměřice) nabízí galerie reprezentativní soubornou Knapovu výstavu s názvem Betlém je vážná věc, na níž představuje výběr z autorových obrazů a kreseb inspirovaných příběhem Svaté rodiny. Zajímavým doplňkem instalace jsou unikátní skicáky, v nichž si umělec lehkou rukou zaznamenal své nápady, aby je později rozpracoval až do monumentálních rozměrů. Pro nejmenší je připraven doprovodný samoobslužný pracovní list, který si návštěvníci mohou zdarma vyzvednout v pokladně. Souběžně galerie zpřístupňuje několik maleb Jana Knapa s náměty křesťanské ikonografie jako malířovu Intervenci do stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16).


Již tradičně připravila galerie pro veřejnost také výstavu unikátního betléma. Letošní „slavnostní přivítání betléma“ se koná ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 16 hodin v Muzeu insitního umění (Mírové nám. 24/16). Zváni jsou nejen dospělí, ale především dětští návštěvníci, pro které je od 16:30 připravena Adventní výtvarná dílna. Svým výjimečným minuciózním kreslířským rukopisem vytvořil Jan Knap pro litoměřickou galerii dvě nejdůležitější betlémské scény – Narození Páně a Klanění Tří králů. Právě příprava mimořádného malovaného betléma stála u počátku spolupráce galerie a výjimečného umělce, a dala také název výstavě jeho prací. Sváteční nabídku galerie završí Adventní benefiční koncert v kostele Zvěstování Panny Marie v Jezuitské ulici, který se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 16 hodin. Ve prospěch projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie na něm opět vystoupí známý pražský mužský pěvecký soubor Schola Gregoriana Pragensis. V koncertním programu nazvaném Adventus Domini zazní v jeho podání adventní mariánská mše.

Výstava a intervence Jana Knapa jsou v Litoměřicích přístupné každý týden od středy do neděle od 10 do 17 hodin, až do 28. ledna 2024 (výjimky a změny naleznete na webu a sociálních sítích galerie).