Jana a Milan Jíšovi – AKORDY TUŠE A KRAJKY

Výstava obrazů a krajek v Galerii PRE. se koná od 7. listopadu do 15. prosince 2023. Otevřeno je ve všední dny od 12:00 do 18:00 hod.

Jana Jíšová, narozena 7. 8. 1951 v Praze. Od roku 1976 tvoří obrazy a prostorové objekty technikou paličkované krajky. Především k prostorovým obrazům používá přírodní materiály (len, vlnu, režné nitě aj.), ale také například nitě z umělé viskózy. Inspirací k tvorbě je především poezie slova, hudby, tance. Velké krajkové sítě a objekty jsou také spojovacím prvkem při společných výstavách obrazů s manželem Milanem Jíšou. Krajkové sítě nejsou míněny v poloze spoutávání. Mohou pohoupat, odlehčit i vynést vzhůru a posílit mysl, která se nevzdává a vytváří ohleduplně vlastní prostor k ujasňování svých
životních postojů. Je zde i podobnost s příběhy lidí. Místy výstav byly kromě galerií, koncertních a divadelních sálů či kulturních center i ulice či parky. Podporuje oživování našich tradic.


Milan Jíša
, narozen 14. 3. 1958 v Brně. Kresbou a malbou se zabývá od raného dětství, kdy docházel do ateliéru bratří Kozákových v Brně. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, obor urbanismus. Malbě a grafice se věnoval v okamžicích volna. Na Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy se stal členem Tvůrčí skupiny, se kterou od roku 1984 každé dva roky pravidelně vystavuje obrazy. Výtvarné techniky jsou pro autora způsobem doteků se světem. Když se mu po roce 1971 vlivem nemoci prakticky rozložila kresba, byla tvorba návratem mezi zdravé lidi. Kompozice začal budovat jako výdechy tónů. „Uvědomil jsem si, že člověk vnímá svět nejen podle toho, co vidí, ale svoji roli hraje i okamžitá zvuková hladina, vzpomínky a myšlenky,“ přibližuje autor. Následně opustil klasické realistické zobrazení a začal budovat kompozice iluzivního realismu, surrealismu, v olejomalbě pointilismu a abstrakce. Po roce 1987 zůstal u kreseb tuší na ruční papír dřívkem, anebo perem.

Foto: Livio Zanotto