Výstava čtyř současných slovenských umělkyň: ORGANIC DEVELOPMENT

Výstava Organický vývoj čtyř malířek nabízí vhled do současných podob média malby, spojených především s ženskou, lyricky přirozenou tvorbou.

V roce 2016 Žofia Dubová dokončila studium malby v ateliéru prof. Daniela Fischera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, během kterého absolvovala také stáž ve sklářském ateliéru a zahraniční pobyty (USA, Portugalsko). V roce 2022 obhájila disertační práci pod vedením doc. Emöke Vargová v Kreslířském kabinetu Akademie výtvarných umění. Často se věnuje tématu krajiny, ale zároveň ji zajímá formální struktura díla. Klade si otázku, jak obraz vzniká a jak se tento systém či postup (tvorba díla) přenáší do své konečné podoby – tedy co znamená pro obraz a zároveň co znamená pro diváka. Svá díla představila na několika skupinových i samostatných výstavách na Slovensku, v České republice, Polsku, Německu, Rusku, USA, Dánsku, Švédsku, Itálii, Belgii, Francii a Portugalsku. V roce 2016 získala Cenu rektora Akademie výtvarných umění a Cenu Slovenské unie výtvarných umění, o rok později se stala laureátkou soutěže Malba roku VÚB a v roce 2018 získala Cenu Nadace NOVUM. Díla Žofie Dubové jsou zastoupena ve sbírkách Slovenské národní galerie (2020) a MussVerre, Sars-Poteries, Francie (2017).

Patrícia Koyšová je malířka, experimentátorka obklopená vysokotlakými přístroji. Věnuje se především abstraktní malbě a svůj ateliér nazývá také laboratoří malby. Stejně jako u tlakového kompresoru o objemu 100 litrů je pro ni důležitý divák a jeho vlastní představivost. V době plné virtuality, mediální únavy a vizuální přesycenosti se snaží přinést zážitek, který si nárokuje její vlastní prostor a čas. V roce 2016 ukončila doktorské studium v oboru svobodných umění prof. Ivana Csudaie na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Svou tvorbu představila na mnoha samostatných i skupinových výstavách nejen na Slovensku a v Čechách, ale také ve Švýcarsku, Francii, Německu, Maďarsku a Estonsku. V roce 2011 získala Cenu rektora Akademie výtvarných umění, v roce 2021 se stala finalistkou prestižní ceny Strabag Artaward. Žije a pracuje v Bratislavě.


Kristína Mésároš
 je slovenská malířka a umělkyně žijící a tvořící v rakouském Scharndorfu. Ve své tvorbě narativním způsobem zobrazuje vnímání okolního světa. Často bývá označována za protagonistku magického realismu či novoromantismu. Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, kde také absolvovala doktorské studium na Katedře grafiky a ostatních médií v ateliéru prof. Vojtěcha Kolenčíka. Svá díla představila na několika skupinových i samostatných výstavách nejen na Slovensku, ale také v České republice, Slovinsku, Rakousku, Německu, Belgii a Mexiku. Absolvovala řadu rezidenčních pobytů v Evropě i mimo ni a její díla jsou pravidelně součástí mezinárodních veletrhů umění. V roce 2009 se stala finalistkou prestižní soutěže Strabag Artaward International a Malířství roku 2013.

Iveta Stehlíková je vizuální umělkyně působící v oblasti klasické malby a animace. Prošla různými ateliéry, což se odráží i v její tvorbě. Její obrazy se vyznačují prolínáním živočišné a rostlinné říše, což vede ke vzniku nových, fantastických forem, které jsou inspirovány například žraločí kůží, tvary tasemnic, hmyzem, ale úzce souvisejí s listy, stonky nebo kalichy.

Výstava Organický rozvoj je první výstavou u příležitosti 30. výročí Slovenského institutu v Praze. 
Kurátorka: Jana Babušiaková

Galérie Slovenského inštitútu v Prahe na adrese Hybernská 1, Praha 1.

Výstava se koná od 12.1.2024 do 22.2.2024.

Foto: Livio Zanotto