Milena Dopitová: Even Odd – Brusel

Národní galerie Praha představuje další mezinárodní projekt, který bude od 16. srpna reprezentovat Českou republiku u příležitosti předsednictví v Radě Evropské unie. Stane se jím výstava Milena Dopitová: Even Odd pořádaná ve spolupráci s Bozar – Centre for Fine Arts Brusel. Výstavu bude tvořit soubor objektů, které metaforicky reagují na sounáležitost evropské společnosti.

Intermediální umělkyně Milena Dopitová vstoupila na českou výtvarnou scénu začátkem 90. let
20. století, kdy se po pádu komunistického režimu otevřela nová témata a možnosti ve výtvarném umění. Hlavním těžištěm jejích děl se stal zájem o člověka a jeho intimní prožívání každodennosti. Dopitová pracuje s politikou identit v jednoduchých, až metaforických objektech, a přetavuje tak jejich všední účel do hlubšího sdělení. Tuto strategii zvolila i pro projekt dedikovaný předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, jenž akcentuje sounáležitost navzdory rozdílnosti.

Dopitová představuje společnost jako majestátní stavbu. Vazby, jež nás váží dohromady, zajišťují stabilitu celé konstrukce. Zároveň jsou pohyblivé natolik, aby celek mohl být v neustálém pohybu. Evropa je tvořena historicky odlišnými kulturami, které lze jen stěží zjednodušit na pojem národa. Ve svých objektech Dopitová poukazuje na rozdílnost, která společnost v širokém slova smyslu charakterizuje. Výstavní prostor Bozar proto transformuje v místo setkávání a vzájemné výměny zkušeností i prožitků. Zdůrazňuje, že právě odlišnost jednotlivých prvků společnosti ji posiluje a vytváří vzájemnou harmonii.

Intimita má ve vystavených objektech charakter osobní i veřejný. Ztělesňuje pouta, která z osobních přerůstají v politické a naopak. Ve světě, jehož napětí stále graduje, je podle Dopitové rovnováha privilegiem a empatie a citlivost jsou hodnotami, které je třeba kultivovat.

Výstavu Milena Dopitová: Even Odd připravila Eva Skopalová, kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha. Z Bruselu se projekt na jaře 2023 přesune do Veletržního paláce, spolu s druhou výstavou připravenou Národní galerií pro české předsednictví pod názvem Květinová unie. K té letos na podzim proběhne přímo ve Veletržním paláci promítání krátkých filmů a komentované prohlídky prostor bruselského parlamentu. Program doplní beseda v duchu zahradní slavnosti, která s nadsázkou zodpoví všechny otázky kolem Květinové unie.

Foto: Marcela Juříčková